Uurroosters
Voor leerlingen met bijzondere leerbehoeften kunnen er aangepaste trajecten voorzien worden.
Een individueel aangepast curriculum is enkel mogelijk voor leerlingen
die beschikken over een verslag buitengewoon onderwijs
of ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
MUZIEK
Graad 1
Enkel voor zes- en zevenjarigen!
Eén lesuur per week
muziekinitiatie gedurende twee jaar.
Elke groep telt maximaal 15 leerlingen.
Enkel instrument mogelijk voor zevenjarigen mits aanvraag én als er plaatsen beschikbaar zijn.
muziekinitiatie MaandagDinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Alsemberg (Roos) 13.00 - 14.00
Alsemberg (Goedele) 16.00 - 17.00    
Sint-Genesius-Rode 17.00 - 18.00
Huizingen 11.00 - 12.00
Graad 2
Vanaf acht jaar!
Drie lesuren per week gedurende vier jaar.
In het eerste en tweede jaar volgen de leerlingen twee lesuren
muzikale en culturele vorming (
MCV) gespreid over twee lesdagen aangevuld met één lesuur instrument/zang.
Het derde en vierde jaar volgen de leerlingen een lesblok van twee lesuren op één dag:
één uur
MCV en één uur groepsmusiceren waarin de theorie omgezet wordt in de praktijk,
aangevuld met één lesuur instrument/zang.
MCV MaandagDinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Alsemberg
1A (Roos)  14.00 - 15.00  09.00 - 10.00
2A (Roos)  15.30 - 16.30  10.00 - 11.00
3A (Roos)  16.30 - 18.30   
4A (Roos)     11.00 - 13.00
1B (Branko) 16.00 - 17.00  16.00 - 17.00 
2B (Branko)
 17.00 - 18.00  17.00 - 18.00 
3B (Branko)    18.00 - 20.00 
4B (Branko) 18.00 - 20.00    
Sint-Genesius-Rode
1 (Ilse)18.00 - 19.00   18.00 - 19.00 
2 (Ilse)19.00 - 20.00   19.00 - 20.00 
3 (Ilse)   17.00 - 19.00  
4 (Ilse)   18.00 - 20.00  
Huizingen
1 (Anne-Sophie)  13.00 - 14.00  09.00 - 10.00
2 (Anne-Sophie)  14.00 - 15.00  10.00 - 11.00
3 (Anne-Sophie)  15.00 - 17.00   
4 (Anne-Sophie)  17.00 - 19.00   
Graad 2 Volwassenen
Vanaf vijftien jaar!
Drie lesuren per week gedurende drie jaar.
De leerlingen volgen twee lesuren muzikale en culturele vorming (
MCV Volwassenen)
aangevuld met één lesuur instrument/zang.
MCV Volwassenen MaandagDinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
1 (Alsemberg, Goedele)20.00 - 22.00
2 (Huizingen, Anne-Sophie) 20.00 - 22.00
3 (Huizingen, Anne-Sophie) 18.00 - 20.00
Graad 3
Drie lesuren per week gedurende drie jaar.
Drie opties: klassiek, jazz-pop-rock en muziek schrijven.
Klassiek: twee verplichte vakken (instrument/zang en groepsmusiceren/begeleidingspraktijk)
aangevuld met één vrij te kiezen vak uit de muzieklabs.
Jazz-pop-rock:  twee verplichte vakken (instrument/zang en groepsmusiceren/begeleidingspraktijk)
aangevuld met één vrij te kiezen vak uit de muzieklabs.
Muziek schrijven: één verplicht vak (muziektheorie) aangevuld met twee vrij te kiezen vakken uit de muzieklabs.
Graad 4
Twee lesuren per week gedurende drie jaar.
Drie opties: klassiek vertolkend, jazz-pop-rock vertolkend, klassiek creërend.
Klassiek vertolkend: één verplicht vak (instrument/zang) aangevuld met één vrij te kiezen vak
(begeleidingspraktijk, groepsmusiceren of muzieklab).
Jazz-pop-rock vertolkend:  één verplicht vak (instrument/zang) aangevuld met één vrij te kiezen vak
(begeleidingspraktijk, groepsmusiceren of muzieklab).
Klassiek creërend: één verplicht vak (compositie) aangevuld met één vrij te kiezen vak
(begeleidingspraktijk, instrument/zang, groepsmusiceren of muzieklab).
DRAMA
Graad 1
Wegens een tekort aan leerlingen wordt het vak woordinitiatie niet meer ingericht.
Leerlingen die in schooljaar 19-20 ingeschreven waren kunnen hun opleiding verderzetten.
woordinitiatie MaandagDinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Alsemberg  1.1
1.2     
Graad 2
Vanaf acht jaar!
Eén lesuur
woordatelier per week gedurende vier jaar.
woordatelier MaandagDinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
Alsemberg 2.1 en 2.2  17.00 - 18.00  18.00 - 19.00
2.3 en 2.4  18.00 - 19.00   17.00 - 18.00 
Graad 3
Twee lesuren per week gedurende drie jaar.
optie woordkunst-drama: woordlab.
Graad 4
Twee lesuren per week gedurende drie jaar.
Drie opties: speltheater vertolkend, verteltheater vertolkend, theatermaker creërend.
Speltheater vertolkend: één lesuur dramalab en één lesuur theater.
Verteltheater vertolkend: één lesuur dramalab en één lesuur verteltheater.
Theatermaker creërend: één lesuur dramalab en één lesuur improvisatie.
DANS
Graad 1
Enkel voor zes- en zevenjarigen!
Eén lesuur per week dansinitiatie gedurende twee jaar.
Graad 2
Vanaf acht jaar!
Twee lesuren danslab per week gedurende vier jaar.
Graad 3
Optie hedendaagse dans.
2,5 lesuren danslab per week gedurende drie jaar.
Eén lesuur duurt één uur, het andere anderhalf uur.
Graad 4
Optie hedendaagse dans.
Twee lesuren danslab per week gedurende drie jaar.
Elk lesuur duurt anderhalf uur.